Sosyal sorumluluk bilinciyle birçok alanda önemli katkılarda bulunan Soyak; kamuoyunu bilgilendirmek, Türkiye'nin kültür mirasına katkıda bulunmak, okuyucuların ufkunu genişletmek için her yıl "Soyak Yayınları" çatısı altında kitaplar yayımlamaktadır.

Bu yayınlardan bazıları, Türk yazarlarına aittir, bazıları da Türkçe çevirileri ile okuyucuyla buluşmaktadır.


Şirketler İçin Yeşil Karne
Yazar : PatriciaPulliamPhillips
Jack J. Phillips
Baskı Tarihi : Ağustos 2011

Alanında uzman isimler Patti ve Jack Phillips'in kaleme aldığı "Green Scorecard"ın Türkçe çevirisi "Yeşil Karne", çevrenin korunması ve sürdürülebilir gelecek için gerçekleştirilen çalışmalara değerli bir kaynak olma niteliğindedir. ve çevreye duyarlı şirketlere yeşil yatırımlarının geri dönüşümünü doğru analiz edebilmeleri için önemli ipuçları vermektedir.. ROI Enstitüsü CEO'su PattiPhillips ve ROI Enstitüsü Başkanı JackPhillips'in yılların birikimiyle, patentine sahip oldukları 'yatırımın geri dönüşümü' metodolojisini formüllere döktüğü kitap; bilimsel bir yaklaşıma dayanan ölçüm sistemiyle şirketlerin sürdürülebilirlik anlayışının finansal katma değerini ve çevreye yaptıkları yatırımın geri dönüşünü kolayca ölçümlemelerini sağlamaktadır.


Kentlerin Dönüşümü
Yazar : David THORNS
Baskı Tarihi : Aralık 2004. 1. Baskı
Eylül 2010. 2. Baskı

"Kentsel Dönüşüm" kitabının yazarı David Thorns, Nottingham, Exeter, ve Auckland üniversitelerinde sosyoloji konusunda ders verdikten sonra Yeni Zellanda'nın Canterbury Üniversitesi Sosyoloji ve Antropoloji Bölümü'nde profesör olarak görevine devam etmektedir. Yeniden yapılanma ve kapitalist toplumlarda değişim, ev ve yuvanın anlamı, küreselleşme gibi alanlarda çalışmalarını sürdüren yazarın; konut, turizm, metodoloji, ekonomide kent ve bölgelerin etkisi gibi konular üzerine 10 kitabı bulunmaktadır.

Kitabın ilk baskısını 2004 yılında gerçekleştiren Soyak Holding, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin derslerinde kaynak olarak takip ettikleri "Kentlerin Dönüşümü" kitabının ikinci baskısını Eylül 2010 da gerçekleştirerek, öğrencilere hediye etti.


Tarihin Aynasında İstanbul Hayatı
Yazar : Alpay Kabacalı
Baskı Tarihi : 2007

Soyak Yayınları bünyesinde destek verilerek çıkarılan bu değerli kitapta, eski İstanbul'a dair; mekanlardan günlük yaşama, toplum profilinden giyim kuşama, Saray hayatından bayram ve eğlencelere kadar pek çok bilgiyi görsel zenginlikle birlikte bulacak, tarihin aynasındaki İstanbul'da keyifli bir yolculuğa çıkacaksınız. Araştırmacı-yazar Alpay Kabacalı'nın tarihe tanıklık etmiş kişiler, gazeteciler, tarih yazarları, araştırmacılar gibi bilirkişilerin vermiş olduğu bilgilerle derlediği kitap;eski İstanbul'u, tüm renkleriyle ve akıcı bir anlatımla gün ışığına çıkarıyor.


Gelenekten Geleceğe Anadolu'da Yaşama Kültürü
Yazar : Metin Sözen
Baskı Tarihi : Şubat 2006

Türkiye'deki doğa, tarih ve kültür üçgeninden geçerek günümüze ulaşmayı başaran birçok eseri içinde barındıran kitap; görselliği ve ayrıntı zenginliği ile yoğun bir çabanın ürünü olarak dikkat çekmektedir. "Gelenekten Geleceğe Anadolu'da Yaşama Kültürü" kitabı, ilk çağlardan bu yana Anadolu'daki yer etmiş farklı kültürlerin günümüze kadar ulaşmasını sağlayan önemli bir başvuru kaynağı olma özelliğini taşımaktadır. Prof. Dr. Metin Sözen, "Yaşama kültürümüzün biraz olsun korunabilmiş özgün ortamlarından örnekler içeren görsel ağırlıklı bu yayın, doğal tarihsel-kültürel mirasın yaşatılması yolunda, ev-sokak-kent-havza-bölge ölçeğinde aralıksız sürdürülen çabalara ilgiyi yoğunlaştırmayı, doğa-insan-kültür arasındaki ilişkiye süreklilik sağlamayı hedeflemektedir" sözleriyle "Anadolu'da Yaşam Kültürü'nü" özetlemektedir.


Etik Zeka
Yazar : DougLennick – FredKiel, Ph. D.
Baskı Tarihi : 2005

"Etik Zeka"; dünyaca ünlü 78 yöneticinin liderlik konusundaki görüş ve önerilerini içermektedir. DougLennick ve Dr. FriedKiel tarafından yazılan "Moral Intelligence" isimli kitap, "Etik Zeka" adıyla Soyak Yayınları tarafından yayımlanmıştır. 31 CEO ve 47 üst düzey yönetici ile yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan kitapta; iş ahlakı, etik kurallar ve bunların organizasyonlarda uygulamaları hakkında öneriler yer almaktadır. Kitapta "Etik Zeka"; evrensel ilkelerin, öğretilerin değerlerimize, amaçlarımıza ve hareketlerimize nasıl uygulanması gerektiğine karar vermemize yarayan akli kapasite olarak tanımlanmaktadır. Liderlerin etik ve duygusal zekalarını nasıl kullanmaları gerektiğine dair örnekler ve açıklamaların bulunduğu kitapta ayrıca, okuyucuların da kendi etik zekalarını değerlendirmeleri için alıştırmalara yer verilmektedir.


Topyekün Mükemmelleşme Sürecinde İnsan Kaynakları ve Kalite
Yazar : Haldun Ersen
Baskı Tarihi : Temmuz 2003, 2.Baskı
ISBN : 975-92234-0-6

21.yy'da, değişimin de ivmesiyle gelişen trendler ve yeni ekonomi bizleri arayışlara sürüklemektedir. Dünya ülkelerinin ve kurumlarının küresel pazarlarda rakiplerine göre farklılık yaratarak ayakta kalma istekleri, değişimi ve kurumsallaşmayı beraberinde getirmiştir. Bu süreç, aynı zamanda kurumların çağdaş yönetim tekniklerini benimseyerek kendilerini geliştirme ihtiyacı duymalarını sağlamaktadır. Farklılık yaratarak rakiplere göre üstünlük sağlama anlayışı, kurumların insan faktörünü ön plana alarak, üst yönetim stratejilerini, insan kaynakları ve kalite çıktılarını bütünsel bir şekilde ele almalarından geçmektedir. Kurumlar, toplam kalite yönetim felsefesi altında; iç ve dış müşteri odaklı, takımdaşlık felsefesini benimsemiş, ortak amaç ve hedeflere odaklanmış ve en önemlisi performans kriterlerinin ölçülebilir ve değerlendirilebilir olmasını beklemektedir. Bu beklenti; kurumların insan kaynakları ve kalite politikası ile, süreçlere dayalı hedeflerle yönetimi gerçekleştirme isteklerinden kaynaklanmaktadır. Kitapta, topyekün mükemmelleşme sürecinde insan kaynakları ve kalite fonksiyonlarını ayrıntılı biçimde açıklanarak kurumsal bir yol haritası ile konuya ilgi duyan tüm kişi ve kurumlara bütünsel bir bakış açısı verilmeye çalışılmıştır. İnsanın ve entellektüel sermayenin en önemli olgular olduğu günümüzde; bu kavramlar, sistem ve kalite yaklaşımıyla okuyucularla paylaşılmaktadır.

-
KÜLTÜR
Euro.Message madebycat ®