Türkiye Kurumsal Soysal Sorumluluk Derneği'nin Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle düzenlediği "Üst Düzey Yönetimde Kadın Temsili ve KSS' paneli, iş dünyasının önde gelen kadın yöneticilerini buluşturdu. Soyak Holding Kurumsal İletişim Koordinatörü Fatma Çelenk, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş, Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Galya Frayman Molinas, Visa Europe Ülke Direktörü Nur Öztin Kurak'ın konuşmacı olduğu panelin moderatörü, deneyimli gazeteci Özlem Gürses oldu.

Kadir Has Üniversitesi ve Türkiye Kurumsal Sorumluluk Derneği (TKSSD) işbirliğiyle kurulan Has Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi tarafından düzenlenen "Üst Yönetimde Kadın Temsili ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk" temalı panel, iş dünyasının önde gelen kadın temsilcilerini bir araya getirdi. 26 Mayıs Çarşamba günü Kadir Has Üniversitesi Cibali kampüsünde düzenlenen panelde, Kadir Has Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Nukhet Tan ve TKSSD Başkanı Serdar Dinler de hazır bulundu.

Moderatörlüğünü Özlem Gürses'in üstlendiği panel, öğretim görevlileri, öğrenciler, iş dünyası, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Özlem Gürses, hayattan örneklerle renk katarak yönettiği panelde, Türkiye'de kadının toplumsal konumunu istatistiki verilerle ortaya koydu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın 2009 yılında yayımladığı İnsani Gelişme Raporu'na göre, Türkiye'nin bu konuda 109 ülke arasında 101. sırada olduğunu belirten Gürses, Türkiye'deki kadınların Cumhuriyet devriminin kazanımlarına sahip olarak tarihsel olarak pek çok toplumdan avantajlı olduğunu, ancak bugün içinde bulunulan durumda cinsiyet eşitliği için daha çok mesafe kat edilmesi gerektiğini belirtti.

Panelde konuşan Soyak Holding Kurumsal İletişim Koordinatörü F.Fatma Çelenk, Has Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi'nin Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri kapsamında, kadının iş dünyasında güçlendirilmesini sağlamak amacıyla farkındalık yaratma çalışmalarına verdiği desteğin memnuniyet verici olduğunu belirterek, bu çalışmanın özel sektör, sivil toplum ve üniversite işbirliğinin güzel bir örneği olduğunu söyledi. Çelenk sözlerine şöyle devam etti: "Bugün üst düzey yönetimde söz sahibi olan başarılı Türk kadınlarının en önemli sorumluluklarından biri de; iş kültüründe sürdürülebilirliği sağlayabilmek için gelecek nesillerin yetişmesine destek olacak standartların yerleşmesine verecekleri katkıdır."

Çelenk, Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanındaki çalışmaların ve bilincin toplumun tüm kesimlerine yayılmasının ardında da kadınların kilit unsur olduğunu söyledi. Soyak'ın 2007 yılında genç nesillerin su tasarrufu bilincini yaygınlaştıran elçiler olarak yetişmesine katkıda bulunan ve okullardaki su tasarrufunu teşvik eden "Geleceğe Bir Damla Sakla" projesini örnek veren Çelenk, projenin sonucunda yüzde 60 tasarruf miktarıyla, 1950 ton su tasarrufu sağlanmasında, kadınların aile için eğitimdeki rolünün önemini vurguladı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş, kadının iş dünyasında başarılı olması için girişimci yaklaşımın önem taşıdığını vurguladı. Kadın hakları konusunda yürürlüğe konulan genelgelerin uygulanmasının devlet tarafından teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti. Panelistlerin kendi kariyer geçmişlerinden anekdotları da paylaştıkları panelde, Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Galya Frayman Molinas; kadının iş hayatında ilerlemesini hızlandıran etkenler olarak toplumsal destek mekanizmasını ve mentorluk uygulamasını örnek verdi. Kadınların iş hayatında yükselmesinin önünde toplum tarafından yaratılan "cam tavan" kadar, kendi yarattığı düşünce kalıplarının da olduğuna dikkat çekerek "yapışkan zemin" olarak tanımladığı bu kalıbın kırılması gerektiğini söyledi. Visa Europe Ülke Direktörü Nur Öztin Kurak ise, kendi çalışma sistemlerinden örnek vererek işe alımlarda fırsat eşitliği ilkesine verilen önemin kurumsal sorumluluğun ilk şartı olduğunu belirtti. Kadının eğitim düzeyi arttıkça iş yaşamında rol model olan kadınların sayısının artacağına işaret etti.

TKSSD'nin Aralık 2009'da yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'nin en büyük 50 şirketinin yönetim kurullarındaki kadın temsil oranının %9,8 olduğunu vurgulayan Özlem Gürses, bu çerçevede KSS uygulamalarını ortaya koyan şirketlerin cinsiyet ayrımcılığını gündemlerine almaları için farkındalık yaratılmasının toplumun gelişimine doğrudan etkisini olacağını söyledi.

2008 yılında kurulan Has Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi, Örnek Uygulamalar, Raporlama gibi dersleri içeren sertifika programları, Bilimsel İncelemeler, KSS Analizleri ve Şirket KSS Stratejisi Oluşturma çalışmaları ile sivil toplum ve özel sektör işbirliğini geliştirerek toplumsal gelişime destek olmaya devam ediyor.

Üst düzey kadın yöneticiler Kadir Has Üniversitesi'nde buluştu
Euro.Message madebycat ®