50 yıldır gayrimenkul, enerji, çimento ve döküm sektörlerinde enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşamın geliştirilmesi için örnek projelere imza atan Soyak; Sürdürülebilirlik Akademisi ve İZSİAD işbirliği ile 26 Ekim Çarşamba günü İzmir’de düzenlenen “Sürdürülebilir Gelecek Konferansı”na destek verdi.

Konferansta ‘Yeşil Tesisler ve Yeşil Binalar’ başlığı altında bir konuşma yapan Soyak Holding CEO’su M. Emre Çamlıbel; sürdürülebilir gelecek için yeşil binaların sayının artırılması ve mevcut binalarda yeşil dönüşüme gidilmesinin önemini vurgulayarak, “Enerji verimliliğine yatırım yapmak kârlıdır ve bir iş modeli olarak düşünülebilir. Optimizasyon yöntemi gereklidir. Sofistike bir yazılıma gerek yoktur.” dedi.

Ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ile ilgili farkındalığı artırmak ve sürdürülebilirlik ilkelerinin kurumsal iş süreçlerine yerleştirilmesini teşvik etmek amacıyla Sürdürülebilirlik Akademisi ile İzmir Sanayici İşadamları Derneği (İZSİAD) işbirliğinde düzenlenen "Sürdürülebilirlik Gelecek Konferansı"; 26 Ekim Çarşamba günü, İzmir’de Kaya Thermal Convention Center Otel’de gerçekleşti. 

İş dünyasının önemli isimleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin sekiz farklı oturumda sürdürülebilir gelecek hedeflerine yönelik konular üzerine değerlendirmelerde bulunduğu, yoğun katılımlı konferansa; toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak faaliyetlerine yön veren Soyak da destek verdi.

Soyak’ın çalışmalarını planlarken süreklilik ilkesini ön planda tutarak, çevre dostu ileri teknolojilere ve yeşil binalara yatırım yaptığını vurgulayan Çamlıbel; konuşmasında, “Yapılan mukayeseler, yeni enerji üretim tesisi inşa etmek yerine, mevcut binaların enerji verimliliği iyileştirmesinin ekonomik olarak daha çok “yatırım yapmaya değer” olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Fakat bu verimlilik uygulamalarının en önemli noktası, her bir projeye özgü optimizasyon çalışmalarının mutlaka yapılması gerekliliğidir. Yani özetle harcadığımız paraya, ne kadar karbon tasarrufu sağladığımızı bilmemiz çok önemli.” dedi. Konuyu irdelemek için örnek vaka olarak ele aldıkları; mevcut 7 binadan oluşan bir yerleşkede yapılacak enerji verimliliği uygulamaları kapsamında elde edilecek enerji tasarrufu ile, yeni inşa edilecek bir enerji santralı için yapılan harcama ve elde edilebilecek yeni enerji miktarı konusundaki karşılaştırmalarını aktaran Çamlıbel, “Üzerinde çalıştığımız vakada gördük ki, bu örnekteki varolan binalardaki enerji verimliliği uygulamaları, yeni yapılacak enerji tesisi yatırımından 6.6 kat daha etkili. Yine aynı şekilde eski binaların yıkılıp enerji etkin yenilerinin inşa edilmesi yerine, mevcut binaların iyileştirilmesinin de (yaşam döngüsü analizine girmeden dahi) çok daha mantıklı ve hesaplı olacağı aşikardır.” dedi.
Soyak, hedeflediği yeşil dönüşüm sürecinde, dünyanın en önemli yeşil bina sertifikalarından biri olarak kabul edilen Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik “LEED” sertifikasını almak için; Sürdürülebilir Arazi, Su Verimliliği, Enerji ve Atmosfer, Malzeme & Kaynaklar, İç Mekan Yaşam Kalitesi ve inovasyon konularında enerji verimliliğinden su tasarrufuna kadar sürdürülebilir yaşama destek veren birçok uygulamayı hayata geçirdi.  Holding Binası’nda ön plana çıkarttığı toplu ulaşım, ışık kirliliğini azaltma, su verimliliği, enerji verimliliği, sera gazı emisyonlarını takip ve azaltma, çevre dostu malzeme satınalma, atık takip ve geri dönüşüm, bina içi yaşam kalitesini yükseltme uygulamaları ile eylül ayında “varolan binalar kategorisinde Türkiye’de ilk LEED sertifikasına” değer görülen kurum oldu.

Sürdürülebilir gelecek için, “enerji verimliliği”ne yatırım önemli!
Euro.Message madebycat ®