Soyak Holding Mali İşler Direktörü Okan Ünaldı, Eduplus tarafından düzenlenen 3. Mali İşler ve Finans Yöneticileri Zirvesi'nde "Bölünme, Birleşme ve Satınalma Perspektifinden Şirket Değerlemesi" konulu oturuma konuşmacı olarak katıldı. Ünaldı, Ön Niyet Anlaşması (MoU-Memorandium of Understanding) ve Devralma ve Birleşmede Due Diligence süreci hakkında bilgiler verdi.

Gayrimenkul, enerji, çimento ve döküm sektörlerinde öncü projelere imza atan Soyak Holding'in Mali İşler Direktörü Okan Ünaldı, Eduplus tarafından düzenlenen 3. Mali İşler ve Finans Yöneticileri Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldı.

Yönetici adayı ve yöneticilerin en güncel bilgilerle tanışmasını ve işlerinde fark yaratmasını sağlamayı amaçlayan zirvede, Soyak adına konuşmacı olarak yer alan Okan Ünaldı, 'Due diligence'ın tam anlamıyla bir denetim olmadığını; satın alınacak veya ortak olunacak şirketin tüm işlemlerini kontrol etmek amacını taşımadığını vurguladı. Ünaldı, Due diligence'ın, şirketin, üçüncü kişilerle, devletle, ortaklarıyla oluşabilecek riskleri örneklem methoduyla ortaya koymayı amaçladığını kaydetti.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Bölünme, Birleşme ve Devralma konularında vergisiz işlem yapmayı sağlayacak istisnalar getirdiğini hatırlatan Okan Ünaldı, "Birleşme ve devralmada yapılacak olan şirket değerlemesi, olası bir vergi incelemesi açısından kritik öneme sahip olacaktır. Değerlemenin adil yapılması gerekmektedir. Değerlemeyi taraf olmayan, bağımsız bir kuruma yaptırmak yararlı olacaktır" dedi.

İÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve SERPAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Kıyılar'ın moderatörlüğünü yaptığı "Bölünme, Birleşme ve Satınalma Perspektifinden Şirket Değerlemesi" konulu oturumda Soyak Holding Mali İşler Direktörü Okan Ünaldı'nın yanı sıra Erdemir Grubu CFO'su Bülent Beydüz ve Arkan & Ergin –JPA Türkiye Partner/Kurumsal Finansman'dan İzzet Özberki de konuşmacı olarak yer aldı.

facebook.com/soyakholding
twitter.com/soyakholding
SOYAK Holding Mali İşler Direktörü Okan Ünaldı 3. Mali İşler ve Finans Yöneticileri Zirvesi'ne katıldı
Euro.Message madebycat ®