Soyak, faaliyet gösterdiği gayrimenkul sektöründe 50. yılını geride bırakırken, sektörde öncü çalışmaların içinde yer almaya devam ediyor. Soyak Holding CEO'su Emre Çamlıbel, Yapı Endüstri Merkezi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen EKODesign Konferansı kapsamında, "Türkiye'de Sürdürülebilir Yapılaşma ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" başlıklı panelin moderatörlüğünü üstlendi.

Soyak'ın da destekçileri arasında olduğu EKODesign 2011 Konferansı'nda, gayrimenkul sektörünün temsilcileri, ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu ve yerel yönetimlerin yerli ve yabancı liderleri, "yapılaşmanın ekolojik gerekliliği" ana başlığı altında farklı konuları masaya yatırdı. 

Soyak Holding CEO'su M.Emre Çamlıbel, gayrimenkulün dünyanın geleceğini çevre dostu uygulamalarla şekillendireceğini vurgulayarak, aynı zamanda ÇEDBİK'in kurucu üyesi (Çevre Dostu Binalar Derneği) olan Soyak'ın yeni nesillerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerini sürdüreceğini ve sektörün gelişimi yönündeki çalışmaların içinde yer alacağını söyledi. Çamlıbel, Sürdürülebilir Gayrimenkul için Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu uygulamalarının kilit rol oynadığını belirterek, Türkiye'de Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nin, mevcut binalarda uygulanabilmesi için en kritik noktanın sektöre yönelik verilecek teşvikler kapsamında olduğunu vurguladı. Teşviklerin, aynı zamanda enerji tasarrufunda maddi kazanımlar elde edilmesine hız kazandıracağı gibi, sektörün büyümesi, çevre ve istihdama olan katkısının da önemli olacağını belirtti.

Oturumda konuşan BES Enerji Danışmanlık Başkanı Mehmet Serkan Emin, sertifikalı yeşil binaların sağladığı enerji tasarrufuna ve ekonomik kazanımlara dikkat çekerek, özellikle izolasyon, ısıtma-soğutma ve aydınlatma sistemleri konusundaki uygulamaların önem taşıdığını söyledi. Sürdürülebilir Bina kapsamında olabilmek için önce yeşil bina olmanın önemine değinen Emin, bu binalarda enerji kullanımında %24'ten %50'ye varan oranlar yakalanabileceğini belirtti.

Enerji Verimliliği Dairesi Başkanı Murat Bayram, yeni binalarda 1 Ocak 2011'de zorunlu hale gelen enerji kimlik belgesinin enerji tüketimi ve karbon salımı konusunda bilinci yaygınlaştırdığını ifade etti. Bayram, böylelikle son kullanıcının binanın tükettiği enerji, kullandığı yenilenebilir enerji, karbon salımı gibi ölçüm bilgilerine sahip olduğunu ve mevcut binalarda iyileştirme için atılması gereken adımların belirlenebileceğini söyledi. Mevcut Binalarda yapılacak enerji verimliliği uygulamalarının, 2017 yılına kadar yönetmeliğe uygun hale getirilmesi bekleniyor.

İZODER  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen ise, binalarda kullanılan enerjinin yüzde 85'inin ısıtma ve soğutmadan kaynaklandığını belirterek, Türkiye'deki 18 milyon bina stoğunun yalıtımının büyük önem taşıdığını söyledi. Oturumda, İZODER'in ısı yalıtımı planlaması kapsamında 2023'e kadar devlet teşvikli olmak üzere 10 milyon mevcut binada ısı yalıtımı yapıldığı takdirde, Türkiye'nin 30 milyar TL'lik enerji tasarrufu yapabileceğinin altı çizildi.

 

Binalarda Sürdürülebilirlik, enerji verimliliğinden geçiyor.
Euro.Message madebycat ®